ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
БРОЙ 10/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на инфекциозните болести.
ТЕМА НА БРОЯ:
Инфекциозни болести
БУРГАС  
 
ДКЦ „Св. Георги Победоносец" ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" №1  
Телефон: 056/ 87 58 40  
 
ДКЦ II Бургас ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" №94  
Телефон: 056/ 82 01 32  
 
ДКЦ І Бургас ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №73  
Телефон: 056/ 81 05 56  
 
МЦ "Св. Николай Чудотворец" ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, ул. "Стефан Стамболов" №73  
Телефон: 056/ 81 64 53  
 
МЦ II ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, к-с "Славейков" (до 9-то ОДЗ)  
Телефон: 056/ 88 09 04; 88 09 01  
 
МЦ І - Бургас ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, ул. "Хан Крум" №28  
Телефон: 056/ 84 06 05  
 
МЦ ІІІ - Бургас ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, ж.к. "М. Рудник", бл. 408, вх. А  
Телефон: 056/ 70 71 40  
e-mail: medcent3bs@abv.bg  
 
ДКЦ „Приморско” ЕООД  
Адрес: гр. Приморско, ул. "Ропотамо" 27  
Телефон: 0550/ 3 30 11  
 
Транспортно ДКЦ - Бургас ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, бул. "Иван Вазов" 5  
Телефон: 056/ 84 08 33  
 
МЦ "Оксиком" ООД  
Адрес: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 28 А, партер  
Телефон: 056/ 86 02 10, 86 08 39; факс: 86 05 80  
 
ДКЦ „Ел Масри” ООД  
Адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище” №98  
Телефон: 056/ 81 29 85  
e-mail: cph_05@abv_bg  
 
МЦ "Литос" ООД  
Адрес: гр. Бургас, ул. "Ст. Стамболов" №73, в сградата на "МБАЛ - Бургас" АД, Хирургичен корпус, бл. Б  
Телефон: 056/ 86 64 54  
 
ДКЦ "Св. Георги Победоносец" ЕООД  
Адрес: гр. Бургас, ул. "Ванче Михайлов" №1  
Телефон: 056/ 87 58 88  
 
МЦ "Св. София" ООД  
Адрес: гр. Бургас, ул. "Възраждане" №13  
Телефон: 056/ 84 50 83  
e-mail: ssmc@saintsofia.com