ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
БРОЙ 10/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на инфекциозните болести.
ТЕМА НА БРОЯ:
Инфекциозни болести
СОФИЯ  
 
ДКЦ "Гургулят"  
Адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" №148Б, ул. "20-ти април" №30  
Телефон: 02/ 981 03 31  
 
ДКЦ "Евроклиник" ООД  
Адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №163  
Телефон: 02/ 955 50 08, 955 50 09  
 
ДКЦ "Св. Лука" ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Евлоги Георгиев" №108  
Телефон: 02/ 943 32 43  
 
ДКЦ "Св. Анна" ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Д. Моллов" №1  
Телефон: 02/ 975 91 19  
 
ДКЦ X София ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" №186  
тел. 02/ 821 91 97, 821 71 53  
 
ДКЦ XI София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Цар Симеон" №145  
Телефон: 02/ 931 80 48  
 
ДКЦ XII София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Кореняк" №17  
Телефон: 02/ 927 60 02  
 
ДКЦ XIII София ЕООД  
Адрес: София, ул. "Димитър Хаджикоцев" №20  
Телефон: 02/ 866 54 12  
 
ДКЦ XIV София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Ст. Сарафов" №7  
Телефон: 02/ 952 37 75  
 
ДКЦ XV София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Никола Габровски" №20  
Телефон: 02/ 962 50 65  
 
ДКЦ XVI София ЕООД  
Адрес: гр. София, кв. Ботунец, ул. "Иван Шонев" №2  
Телефон: 02/ 994 34 35  
 
ДКЦ XVII София ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Евлоги Георгиев" №108  
Телефон: 02/ 944 11 74  
 
ДКЦ XVIII София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Емануил Васкидович" №51  
Телефон: 02/ 945 04 45  
 
ДКЦ XIX София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Мизия" №16  
Телефон: 02/ 944 33 41  
 
ДКЦ XX София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Ст. Тошев" №15-17  
Телефон: 02/ 955 72 25  
 
ДКЦ XXI София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Монтевидео" №21  
Телефон: 02/ 955 58 18  
 
ДКЦ XXII София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Николай Коперник" №9  
Телефон: 02/ 872 06 06  
 
ДКЦ XXIII София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Клисура" №20  
Телефон: 02/ 945 74 29  
 
ДКЦ XXIV София ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Жеков" №3  
Телефон: 02/ 896 01 09  
 
ДКЦ XXV София ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Свето Преображение" №20  
Телефон: 02/ 976 75 01  
 
ДКЦ XXVIII София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Илия Бешков" №1  
 
ДКЦ XXIX София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Георги Измирлиев" №8  
Телефон: 02/ 958 24 48  
 
ДКЦ „Токуда” АД  
гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров” №51 Б  
Телефон: 02/ 403 40 00  
 
ДКЦ XXX София ЕООД  
Адрес: гр. София, ж.к. Обеля ІІ  
Телефон: 02/ 834 16 15  
 
ДКЦ 5 София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Акад. Ст. Младенов" №8  
Телефон: 02/ 868 20 13  
 
ДКЦ VI София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Коньовица" №65  
Телефон: 02/ 822 31 73  
 
ДКЦ VII София ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Мария Луиза" №191  
Телефон: 02/ 803 36 00  
 
ДКЦ VIII София ЕООД  
Адрес: гр. София, р-н Надежда, ул. "Христо Силянов" №77  
Телефон: 02/ 938 13 75  
 
МСЦ "Медстом" ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Дондуков" №26А  
Телефон: 02/ 981 00 00  
 
МДКЦ "Биочек" ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" №31  
Телефон: 02/ 911 83 00  
 
МСЦ "Закрила" ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Дондуков" №79-81  
Телефон: 02/ 942 07 00  
 
МСЦ "Исул-Царица Йоанна" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Бяло Море" №8  
Телефон: 02/ 943 21 32  
 
МСЦ "Медик" ООД  
Адрес: гр. София, бул. "Никола Мушанов" №80, бл. 41  
Телефон: 02/ 929 06 05  
 
МЦ "Ангио" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Георги Софийски" №3  
Телефон: 02/ 922 59 09  
 
МЦ "Вяра, Надежда и Любов" АД  
Адрес: гр. София, ул. "Дамян Груев" №6  
Телефон: 02/ 488 99 99  
 
МЦ 4 София ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" №48  
Телефон: 02/ 981 73 27, 987 09 43  
 
МЦ "Евроздраве" АД  
Адрес: гр. София, ул. "Св. Ив. Рилски" №10  
Телефон: 02/ 953 11 91  
 
МЦ І Банкя ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Коста Паница" №10  
Телефон: 02/ 997 71 84  
 
МЦ "Медик груп" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Георги Софийски" №3  
Телефон: 02/ 922 52 75  
 
МЦ 31 София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Искърско дефиле" №121  
Телефон: 02/ 991 42 86, 991 43 03  
 
МЦ "Полимед" АД  
Адрес: гр. София, ул. "Брегалница" №47  
Телефон: 02/ 815 79 08  
 
МЦ "Превент" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Балканджи Йово" №24  
Телефон: 0700 11 331  
 
МЦ "Роберт Кох" ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Иван Милев" №24  
Телефон: 02/ 967 01 65  
 
МЦ "Св. Георги Софийски" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Георги Софийски" №3  
Телефон: 02/ 922 54 65  
 
МЦ "Св. Георги" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Георги Софийски" №3  
Телефон: 02/ 922 55 51  
 
МЦ "Св. Иван Рилски" ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Акад. Ив. Гешов" №15  
Телефон: 02/ 959 30 49  
 
МЦ 16 София ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Дамян Груев" №8А; ж.к. Бъкстон, бл. 31Б  
Телефон: 02/ 952 67 32  
 
МЦ "София" ЕООД  
Адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №54  
Телефон: 02/ 952 65 23  
 
МЦ "Уромед 2001" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Царичина" №1  
Телефон: 02/ 441 09 10  
 
МЦ по офталмология "Андреев и Ко" ЕООД  
Адрес: гр. София, ул. "Росица" №21  
Телефон: 02/ 983 20 28  
 
МЦ "РВД - Здраве" ООД  
Адрес: гр. София, ул. "Тракия" №46  
Телефон: 02/ 944 76 00  
 
МЦ "Хармония" ООД  
Адрес: гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 125, бул. "Цариградско шосе", ет. 1  
Телефон: 02/ 874 00 22, моб.: 0888/ 74 00 22