ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
БРОЙ 10/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на инфекциозните болести.
ТЕМА НА БРОЯ:
Инфекциозни болести
1.МДЛ "Бодимед 99" ЕООД  
Управител: Бушка Тодорова Захариева  
Адрес: гр. София, Р-н Възраждане, ул. "Позитано" №24; ул. "Вишнева" №12  
Тел.: 02/ 986 66 76; 02/ 986 38 64  
 
2.МДЛ "Цибалаб" ЕООД  
Управител: Недялко Калъчев  
Адрес: гр. София, бул. Ив. Гешов 2, сгр. 2, оф. 202  
Тел.: 02/ 920 00 11  
 
3.МДЛ "Диапро" ЕООД  
Управител: Наталия Миткова Сараджова-Вълкова  
Адрес: гр. София, ул. Стефан Караджа №9, ет. 2  
Тел.: 02/ 932 56 18  
 
4.МДЛ "Имуно-хем" ЕООД  
Управител: Николай Андреев  
Адрес: София, ж.к. Младост І, ул. Аксаков №30 А  
Тел.: 02/ 974 49 61  
 
5.МДЛ "Липогард" ООД  
Управител: Мина Лесева  
Адрес: гр. София, ул. Любляна 34 Б  
Тел.: 02/ 980 39 92  
 
6.МДЛ "Лихарска и Лихарски 98" ООД  
Управител: Донка Пенкова  
Адрес: гр. София, ул. Тунджа №3  
Тел.: 02/ 953 20 90; 0888/ 665 075; 0888/ 997 848  
 
7.МДЛ "Лора" ООД  
Управител: Катя Тошкова  
Адрес: гр. София, ул. Позитано" №10  
Тел.: 02/ 981 21 15  
 
8.МДЛ "Мед - Диа" ООД  
Управител: Илиана Борисова  
Адрес: гр. София, ул. Солунска №36, ет. 2  
Тел.: 02/ 980 15 19  
 
9.МДЛ "Проф. Емил Наков" ООД  
Управител: Емил Наков Павлов  
Адрес: гр. София, ул. "Георги Софийски" №3  
Тел.: 02/ 922 52 85  
 
10.СМДЛ "Армилабор" ООД  
Управител: Андрей Андреев  
Адрес: гр. София, ул. Георги Софийски №3  
(Поликлиника на ВМА – фоайе)  
Тел.: 02/ 922 52 68, 02/ 922 54 34  
11.СМДЛ "Астра" АД  
Управител: Светослав Ценов  
Адрес: гр. София, ул. Георги Софийски №3  
Телефон: 02/ 922 56 54, 02/ 922 57 58  
 
12.СМДЛ "Диа - Лаб" ЕООД  
Управител: Ваня Василева  
Адрес: гр. София, ж.к. Връбница ІІ, бл. 632, Секция 7, Партер  
Тел.: 02/ 934 31 01  
 
13.СМДЛ "Ева - Лаб 2002" ЕООД  
Управител: Диана Симеонова  
Адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 122, вх. Г, ет. 1  
Тел.: 02/ 925 13 71  
 
14.СМДЛ "Кандиларов" ООД  
Управител: Анета Иванова  
Адрес: София, ул. Бузлуджа №64  
Тел.: 02/ 952 21 36  
 
15.СМДЛ "Лозенец" ООД  
Управител: Весела Попова-Балтова  
Адрес: София, бул. Евлоги Георгиев №1  
Тел.: 02/ 963 14 95  
 
16.СМДЛ "Микролаб 2000" ЕООД  
Управител: Богдан Белков  
Адрес: гр. София, ул. Емануил Васкидович №51  
Тел.: 02/ 945 45 06  
 
17.СМДЛ "Рамус" ООД  
Управител: Росен Михайлов  
Адрес: гр. София, ул. Ангиста №2-4  
Тел.: 02/ 944 82 06  
 
18.СМДЛ "Сана" ЕООД  
Управител: Илиан Ашламаджиев  
Адрес: гр. София, ул. Българска Морава №83  
Тел.: 02/ 920 37 10  
 
19.СМДЛ "Санте" ЕООД  
Управител: Антон Димитров Нашков  
Адрес: гр. София, ул. Бяло море №25  
Тел.: 02/ 843 19 47; 0887/ 513 634  
 
20.СМДЛ "Софилаб" ООД  
Управител: Васил Каменов  
Адрес: гр. София, ул. Веслец №24  
Тел.: 02/ 983 65 18