ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
БРОЙ 10/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на инфекциозните болести.
ТЕМА НА БРОЯ:
Инфекциозни болести
гр. Плевен  
ул. "Г. Кочев" №2        
тел.: 064/ 25 064  
лице за контакт: д-р Стоева  
 
гр. Пловдив  
бул. "България" №234        
тел.: 032/ 643 854  
лице за контакт: д-р Стойнов  
 
гр. Разград  
ул. "К. Петров" №2        
тел.: 084/ 661 682  
лице за контакт: д-р Йоцов  
 
гр. Русе  
жк "Дружба" 1        
тел.: 082/ 860 104  
лице за контакт: д-р Бахчеванова  
 
гр. Силистра  
ул. "П. Мутафчиев" №80        
тел.: 086/ 28 285  
лице за контакт: д-р Пачева  
 
гр. Сливен  
ул. "Хр. Ботев" №2        
тел.: 044/ 36 660  
лице за контакт: д-р Симеонова  
 
гр. Смолян  
ул. "Хан Аспарух" №1        
тел.: 0301/ 62 855  
лице за контакт: д-р Янева  
 
гр. София  
бул. "В. Левски" 129        
тел.: 02/ 983 52 24  
лице за контакт: д-р Гелев  
 
 
гр. София  
жк "Младост" 1        
тел.: 02/ 975 92 60  
лице за контакт: д-р Шарков  
 
гр. Ст. Загора  
бул. "Руски" 62        
тел.: 042/ 621 132  
лице за контакт: д-р Павлова  
 
гр. Търговище  
ул. "В. Петлешев" 2        
тел.: 0601/ 43 971  
лице за контакт: д-р Христова  
 
гр. Хасково  
бул. "Съединение" 49        
тел.: 038/ 664 136  
лице за контакт: д-р Димитрова  
 
гр. Шумен  
ул. "В. Априлов" 63        
тел.: 054/ 800 327  
лице за контакт: д-р Рачева  
 
гр. Ямбол  
ул. "П. Хитов" 30        
тел.: 046/ 661 805  
лице за контакт: д-р Ковачева