ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ
БРОЙ 10/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на инфекциозните болести.
ТЕМА НА БРОЯ:
Инфекциозни болести
Специализирана болница за рехабилитация „Марикостиново” ЕООД  
с. Марикостиново  
тел.: 0745/ 62 023  
 
Специализирани болници за рехабилитация – „Национален комплекс” ЕАД - Филиал Сандански  
гр. Сандански  
кв. Смилово  
телефон: 0746/ 32 469  
 
"Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия" ЕООД  
общ. Несебър, к.к.Слънчев бряг, хотел "Средец"  
тел.: 056/ 840 564  
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД  
гр. Бургас  
e-mail: sbrbmb@abv.bg  
 
Специализирани болници за рехабилитация – „Национален комплекс ЕАД СОФИЯ” - Филиал Поморие  
гр. Поморие  
email: kalnibani@abv.bg  
 
Лечебно заведение за болнична помощ - "Специализирани болници за рехабилитация – Национален Комплекс" ЕАД с. Овча могила  
с. Овча могила  
ул. "Детелина" № 2  
тел.: 06327/ 28 30  
 
"СБ за рехабилитация - Тузлата" ЕООД  
гр. Балчик  
Местност "Тузлата"  
тел.: 0579/ 72 882  
 
"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД - Филиал Велинград  
гр. Велинград  
ул. „Гоце Делчев” № 38  
тел.: 0359/ 52 543  
 
Многопрофилна болница за рехабилитация, долекуване и продължително лечение "ВИТА" ЕООД  
гр. Велинград  
ул. „Пушкин” №2  
тел.: 0359/ 52 438  
 
Специализирана болница за рехабилитация Национален комплекс - филиал Баня  
гр. Баня  
ул. „Липите” №1  
тел.: 03132/ 22 34; 22 04  
 
Специализирана болница за рехабилитация ЕАД – филиал Наречен  
с. Нареченски бани  
ул. Родопи №1  
тел.: 032/ 629 093  
 
Специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс ЕАД София - филиал Хисар  
гр. Хисаря  
ул. „Гурко” №2  
тел.: 0337/ 62 043  
 
Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД  
с. Баните  
ул. „Стефан Стамболов” №2  
тел.: 03025/ 23 42  
 
"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Бухово" ООД  
гр. Бухово  
р-н Кремиковци, ул. "Стефан и Велко" №2  
тел.: 02/ 994 23 16; 994 23 20  
 
"Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД  
гр. Банкя  
ул. „Шейново” №8  
тел.: 02/ 997 72 73  
 
Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Панчарево” ООД  
гр.София  
кв. Панчарево  
тел.: 02/ 992 31 70; 992 12 98; 992 34 07  
 
Специализирани болници за рехабилизация – Национален комплекс ЕАД – филиал гр. Кюстендил  
гр. Кюстендил  
ул. Цер Симеон I №28  
тел.: 078/ 550 920  
 
Специализирана болница за рехабилитация ЕООД  
гр. Котел 8970  
ул. "Изворска" №85  
тел.: 0878300767 - Медицински управител  
тел.: 0888639250 - Експерт "Връзки с общественоста"  
 
"Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД - Филиал "Св. Мина"  
гр. Вършец, обл. Монтана  
Паркова зона  
тел.: 09527/ 22 58  
email: sbr_var6ec@abv.bg