ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ МАЙ
БРОЙ 4/2014
Следващият брой на сп. Мединфо ще ви запознае с разнообразни и полезни статии от областта на Алергологията и Дерматологията.
ТЕМА НА БРОЯ:
Алергология и Дерматология
XIV-ти Национален конгрес по кардиология  
2-5 октомври 2014 г., к.к. Златни пясъци, гр. Варна  
 
Организатори:  
Дружество на кардиолозите в България  
 
За повече информация:  
http://14cardiocongress.com  
 
 
 
Продължаващо медицинско обучение  
11 октомври 2014 г., гр. Варна  
 
Организатор:  
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България  
 
За повече информация:  

www.nsoplb.org  
 
 
 
VII Национален конгрес по фармакология  
17-19 октомври 2014 г., гр. Плевен  
 
Организатори:  
Българско дружество по фармакология  
 
За повече информация:  

www.cic.bg  
 
 
 
Национална конференция по нефрология със СМЕ – курс на ЕРА-ЕДТА  
9-12 октомври 2014 г., х-л Хисар, гр. Хисаря  
 
Организатор:  
Българското нефрологично дружество  
 
За повече информация:  

www.bgnephrology.com  
 
 
 
XVII-ти Национален конгрес по ултразвук в медицината  
23-25 октомври 2014 г., Интерхотел Сандански, гр. Сандански  
 
Организатор:  
Българската асоциация по ултразвук в медицината     
 
За повече информация:  
e-mail: ultrasound.bg@gmail.com